Q Club

Біогаз – майбутнє альтернативної енергетики України

 Передумови розвитку альтернативної енергетики в Україні

Основні чинники активного розвитку альтернативної енергетики у світі:Частка електроенергії отриманої з альтернативних джерел в Україні

 • Зменшення запасів традиційних вуглеводневих енергоносіїв
 • Стрімке зростання цін на традиційні енергоносії
 • Зростання уваги до екологічних проблем

Проблема імпортозалежності паливно-енергетичного сектору України

 • Енергоємність ВВП України у 2,6 енергоємності ВВП країн світу
 • 55% всіх споживаних енергоносіїв України імпортуються
 • Імпортний природний газ становить 32% всього споживання енергоресурсів
 • Джерела імпортних енергоресурсів вкрай не диверсифіковані
 • Імпортні ціни на природний газ постійно зростають, набуваючи характер загрози енергетичній безпеці країни

Частка електроенергії отриманої з альтернативних джерел в Україні складає 0,1% (в Німеччині 18%).

Енергетична стратегія України передбачає доведення частки альтернативних джерел виробництва електроенергії до 2,3% у 2020 році.

 

Біогаз — важливе джерело диверсифікації енергетичного балансу України

Країни-учасниці ЄС, США, Китай, Бразилія та інші активно розвивають сектор біогазу:Об'ем електроенергії отриманої з відновлювальних джерел

 • В загальній структурі енергетичного балансу енергія, яка генерується з біомаси, становить 5% в Німеччині, 3% в Великобританії, 4% в Бразилії, 2% в США
 • Електроенергія, вироблена з біомаси, займає значну частку в структурі всієї альтернативної енергії країн світу – від 8% в Китаї до 18% в США

Україна має значний потенціал розвитку біогазового сектору

 • На сьогодні в Україні енергія, отримана з біомаси, становить біля 0,03% від всього енергетичного балансу
 • Згідно Енергетичної стратегії України, доля біомаси в загальному енергоспоживанні країни в 2020 році буде складати 2,7%, а в 2030 році вже 3,0%

Потенціал біомаси в Україні

Потенціал біоенергетики ? розвинене сільське господарство (постачальник біомаси)

 • Енергетичний потенціал біомаси сільського господарства у 2010 році склав 13 млн. тонн умовного палива (56% спожитого вугілля в країні або 37% спожитого газу)
 • Реалізація потенціалу дозволила б зменшити імпорт природного газу на $6 млрд. (75% дефіциту поточного рахунку України у 2011 році)

Енергетичний потенціал сільського господарства буде зростати

 • Зростання врожайності с/г культур (врожайність вдвічі нижче ніж у європейських країнах)
 • Зростання ріллі (за 20 років 11 млн. га ріллі було виведено з обігу)
 • Зростання поголів`я ВРХ та свиней (за 20 років поголів„я знизилось на 93% та 74% відповідно)