Q Club

Структура потенціалу енергозбереження

Структура потенціалу енергозбереження

Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:

  • підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та надання послуг за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структурна складова потенціалу енергозбереження:

  • зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів енергоспоживання;
  • зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких галузей і виробництв з низькою енергоємністю та матеріаломісткістю.

У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фактори залежать від міжгалузевих та внутрішньогалузевих зрушень в економіці країни.

Загальний потенціал енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) та структурного факторів в економіці України у 2030 році за базовим сценарієм розвитку економіки та її сфер складатиме 318,36 млн. т у.п., у тому числі з урахуванням:

  • галузевого технічного (технологічного) фактора — 175,93 млн. т у.п.;
  • міжгалузевого технічного (технологічного) фактора — 22,13 млн. т у.п.;
  • галузевого структурного фактора — 61,65 млн. т у.п.;
  • міжгалузевого структурного фактора — 58,65 млн. т у.п.