Q Club

Політика енергозбереження в Україні, проблеми і перспективи

Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу „тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України — це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. Для цього підлягає розв’язанню проблема збалансованого платоспроможного попиту як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації імпорту паливно-енергетичних ресурсів.

При цьому слід зазначити, що на даний час структурний фактор, як складова потенціалу енергозбереження – в основному вичерпано. Для збереження існуючих темпів зниження енергоємності ВВП (4-6% щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор потенціалу енергозбереження. У разі невжиття кардинальних заходів, відставання показників енергоефективності економіки України від показників розвинутих країн, стане хронічним. Це, в свою чергу, значно ускладнить в коротко- та середньостроковій перспективі конкурентоздатність вітчизняного продукту на світових ринках.

Крім того, на темпи зниження енергоємності ВВП впливають такі чинники:

 • невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво;
 • економічні ризики, пов'язані з функціонуванням природних монополій;
 • споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку;
 • високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні;
 • стан погашення взаємної заборгованості на оптовому ринку електроенергії та інших ринках енергоресурсів;
 • низький рівень впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в усіх галузях національної економіки.

Виходячи з цього, визначені основні проблеми енергозбереження, які вимагають першочергового розв’язання:

 1. Приведення окремих положень законодавства у сфері енергозбереження у відповідність з економічною ситуацією. Зокрема створення умов економічного стимулювання суб’єктів господарювання до підвищення ефективності використання енергоресурсів.
  Шляхом вирішення цієї проблеми є розроблення проектів змін до податкового законодавства щодо обмеження валових витрат за енергоресурси, які споживаються суб’єктами господарювання,та встановлення збору за перевитрати енергоресурсів понад норми.
 2. Удосконалення порядку нормування питомих витрат енергоносіїв — прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 3. Створення системи нових енергетичних стандартів — прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 4. Удосконалення системи державної експертизи з енергозбереження — прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 5. Запровадження обов’язкової статистичної звітності щодо використання енергоресурсів — прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 6. Створення єдиного механізму державного контролю у сфері енергозбереження і енергоефективності, уникаючи дублювання функцій органів державного управління у цих сферах — прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 7. Встановлення адекватної юридичної відповідальності юридичних осіб, посадовців та громадян за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, а саме: підготовка змін до відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері енергозбереження; запровадження фінансової відповідальності юридичних осіб за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.
 8. Забезпечення переходу до масового застосування та заміни на сучасні прилади обліку споживання енергоресурсів. Існує нагальна необхідність упорядкування оплати за спожиті ресурси споживачами житлово-комунальних послуг, яка на даний час проводиться здебільшого за встановленими нормами, що значно перевищують фактичні обсяги споживання ресурсів.
  Шляхом вирішення цієї проблеми є прийняття Закону України “Про комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами”.

Теги