Q Club

Нинішній рівень енергетичної безпеки України

Нинішній рівень енергетичної безпеки України за багатьма її складовими є незадовільним. Головними чинниками цього є:

 • надвисока енергоємність споживання енергетичних продуктів у галузях економіки і соціальній сфері;
 • значна частка імпорту в балансі енергоспоживання з переважною часткою імпорту із однієї країни природного газу, ядерного палива, нафти;
 • нераціональна структура паливно-енергетичних балансів (ПЕБ) країни;
 • зниження ефективності виробництва і транспортування енергетичних продуктів;
 • високий рівень шкідливого впливу об'єктів енергетики на навколишнє середовище.

Головні напрями енергетичної політики України з точки зору забезпечення енергетичної безпеки:

 • підвищення надійності та ефективності енергопостачання, забезпечення ефективного та сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу;
 • зменшення рівня енергетичної залежності країни шляхом збільшення видобутку (виробництва) і споживання власних енергоносіїв, диверсифікації зовнішніх і внутрішніх джерел енергопостачання, максимального залучення потенціалу енергозбереження;
 • підвищення рівня безпеки населення від надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
 • підвищення рівня безпеки, стійкості та живучості енергетичних об'єктів з метою запобігання екологічним катастрофам та зменшення рівня техногенного впливу енергетичних об'єктів на довкілля;
 • забезпечення входження України в енергетичні ринки Європи та світу;
 • вдосконалення та розвиток сфери загального забезпечення та підтримки розвитку галузей ПЕК (нормативно-правова база, науково-технічне й інформаційне забезпечення й ін.).