Q Club

Видобуток нафти за межами України

Оскільки запаси нафти в Україні, які зосереджені в крупних родовищах, значно виснажені (більше 70%), а прогнозні ресурси нафти приурочені до покладів, що мають складну геологічну будову, незначні запаси, низьку продуктивність свердловин та залягають на значних глибинах, освоєння таких запасів нафти пов’язано з використанням спеціального обладнання і витратних технологій, що зумовлює високу вартість видобутку нафти.

Разом з розвитком власної нафтовидобувної промисловості Україна, маючи кадровий потенціал відповідного рівня та фінансові можливості, вигідне територіальне розташування порівняно з країнами, які володіють значними запасами нафти на транспортно досяжній відстані, повинна проводити активну роботу щодо освоєння таких запасів на засадах міжнародної співпраці з укладанням угод про розподіл видобутої продукції.

На підставі підписаних контрактів (а також таких, що знаходяться на різних стадіях підготовки), базуючись на оцінках ресурсних можливостей країн, з якими НАК „Нафтогаз України” має наміри співпрацювати, проведено розрахунки прогнозних обсягів видобутку нафти. Результати розрахунків показують, що вже з 2010 року можна забезпечити видобуток нафти за межами України на рівні 3,6 млн.тонн з подальшим нарощуванням до 9,2 млн.тонн. Це суттєво перевищує обсяги нафтовидобутку (з газовим конденсатом), які плануються до освоєння власних запасів на той же період часу.

Видобуток нафти з газоконденсатом за межами України прогнозується за оптимістичним сценарієм у 2010 р. 3,7 млн.т, 2015 – 4,2 млн.т, 2020 – 5,8 млн.т та в 2030 р. – 9,9 млн.т, за песимістичним – зросте з 3,3 млн.т у 2010 р. до 7,7 млн.т у 2030 році, а за базовим сценарієм — у 2010 р. 3,6 млн.т, 2015 – 4,0 млн.т, 2020 – 5,6 млн.т та в 2030 р. – 9,2 млн.т.

Прогноз видобутку нафти українськими компаніями за межами України

Прогноз видобутку нафти українськими компаніями за межами України

У таблиці подано основні техніко-економічні показники конкретних проектів, опрацьованих НАК „Нафтогаз України”.

Техніко-економічні показники проектів видобутку нафти НАК „Нафтогаз України” за межами України

Показник Країна
Росія Єгипет Лівія Іран
Ресурс нафти, млн.тонн 20,5 18,1 63 55
Очікуваний видобуток нафти, млн.тонн 18,2 16,6 53,1 54,6
Вартість проекту, млн. USD
Загальна 834 744 1937 939
Укр. інвестора 834 744 867 39
Грошовий потік, млн. USD 705,6 552,9 1690,1 7044,5
Дисконтований грошовий потік, млн. USD 194,6 186,1 404,6 1432,6
Термін окупності, роки 6 5 7 10

Таким чином, активне освоєння закордонних ресурсів нафти та переробка їх на НПЗ України з виходом світлих нафтопродуктів не нижче 90%, дозволить забезпечувати ринок їх споживання, починаючи з 2010 року на рівні 16 і до 18% у 2030 році. Разом з використанням власних запасів сировини цей показник становитиме 42 та 36% відповідно.

Важливим фактором забезпечення ефективності робіт з видобутку нафти за кордоном буде створення на базі НАК «Нафтогаз України» національної вертикально-інтегрованої нафтової компанії, яка матиме модернізовані і нові потужності, достатні для переробки обсягів нафти власного видобутку і видобутку за кордоном.