З історії нафтогазової промисловості

Перші відомості про нафту в Криму та українських Карпатах сягають у сиву давнину.

Промисловий видобуток нафти розпочався у 18 столітті і вже в 1909 році на Прикарпатті видобувалось 2 млн. тонн нафти. Газова промисловість бере свій початок з уведення в експлуатацію Дашавського газового родовища і будівництва першого газопроводу Дашава – Стрий у 1924 році. Інтенсивний розвиток газової і нафтової промисловості пов'язаний з відкриттям у післявоєнний період значних запасів нафти і газу в регіоні Дніпровьско - Донецької западини, на Прикарпатті та Причорноморсько-Кримській газоносній області. Максимального рівня видобутку нафти (разом з газоконденсатом) – 14.4 млн. тонн – було досягнуто у 1972 році, газу – 68.7 млрд. куб. м – у 1975 році.


Нафта і газ в Україні

Пріоритетним енергоресурсом в Україні є природний газ, частка якого в структурі споживання первинних енергоресурсів складає 41%.

Україна належить до країн із дефіцитом власних природних вуглеводневих ресурсів, задовольняючі потребу в газі за рахунок видобутку на 20-25%, у нафті – на 10-12%. Частка нафти і газу в загальному балансі використання первинних енергоресурсів України становить 59.4%.

У 1991 році споживання газу становило 118.1 млрд. куб. м. і країна посідала 3 місце в світі за рівнем його споживання, поступаючись тільки США і Росії. За останні 15 років використання природного газу в Україні зменшилось і у 2007 р. воно склало 69.8 млрд. куб. м. Споживання нафти та нафтопродуктів в Україні за останні роки зменшилось з 29 до 25 млн. тонн.

Видобуток природного газу в країні протягом тривалого періоду скорочувався; у 1997-2000 рр. рівень видобутку стабілізувався на рівні 18 млрд. куб. м. на рік , а за останні чотири роки він зростає і у 2007 р. склав 20.7 млрд. куб. м. Зростання обсягу видобутків вдалося досягти за рахунок впровадження заходів для підвищення ефективності використання виробничої та ресурсної баз, введення в розробку нових родовищ. Видобуток нафти та конденсату в Україні протягом 1998-2007 років зростав і зберігається на рівні 3.7-4.5 млн. тонн.

Зростання видобутку досягнуто за рахунок буріння нових свердловин , ефективного використання діючого фонду свердловни, впровадження вторинних та третинних методів підвищення конденсатно – та нафтовіддачі.