Q Club

«Європейське селище – Наш континент. Наше майбутнє»

Дебати

2 червня 2012 року під аркою «Дружби народів» в Києві стартуватиме проект «Європейське селище – Наш континент. Наше майбутнє». Основна мета проекту – створення комунікаційної платформи для обговорення та обміну досвідом у вирішенні питань сталого розвитку. Концепція заходу передбачає, що учасники і партнери будуть діяти як посли доброї волі для: впровадження всього нового, далекоглядного та інноваційного в Україні; активної інтеграції України в ЄС; сприяння впровадженню передового досвіду у ключових областях діяльності і глобального сталого розвитку. Проект триватиме до 1 липня, демонструючи гостям столиці як низку інформаційних, так і культурно-масових заходів.

20 червня у рамках вищезгаданого проекту Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України проводить дебати «Інвестиції в енергоефективність: вкладення в знання або в реальні проекти?».

Довідки за тел. 044 590 59 65

Для участі у дебатах можна зареєструватися заповнивши форму —

Концепція дебатів

«ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ВКЛАДАТИ В ЗНАННЯ АБО РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ?»

в рамках заходів «Європейське Селище — Наш Континент. Наше Майбутнє»

( з 12.30 до 14.00 20 червня 2012 року, «Арка Дружби Народів»)

Сьогодні пріоритетним напрямком розвитку економіки України є реалізація політики ефективного використання енергоресурсів. Найбільш актуальна проблема – висока енергоємність вітчизняної продукції. Як наслідок – суттєве відставання рівня розвитку економіки держави від промислово розвинутих країн Європи та світу. Якщо в європейських країнах енергоефективність та енергозбереження стали традиційними елементами економічного розвитку та соціального благополуччя, то в Україні ці питання повсюдно потребують як фінансової так і інформаційної підтримки.

Як змінити ситуацію, як вивести державу на шлях енергоефективного розвитку? Куди доцільно спрямувати зусилля?…

Інвестування в знання з енергоефективності

Аргументи «ЗА»

Наявність освічених з питань енергоефективності менеджерів, аудиторів, інженерів, фінансистів – передумова розробки новітніх енергоефективних технологій та впровадження передових енергоефективних проектів. Досвід Європейських країн свідчить про ефективність інвестування в навчальні програми з енергоефективності та енергозбереження, але не лише в державні проекти, але й громадські і суспільні ініціативи.

Інвестуючи у реалізацію енергоефективних проектів за відсутності сформованої громадської думки та освічених спеціалістів, стикаємось як з проблемою нерозуміння необхідності інвестування у енергоефективність взагалі так і з проблемами застосування найбільш сучасних технологій, підготовки якісних проектів, вибору ефективного обладнання, підбору персоналу тощо.

Отже реалізація сучасних енергоефективних проектів є похідною, відповідно, менш ефективною, від інвестування в знання з енергоефективності, питання лише в виборі найвдалішого напряму для інвестування.

Аргументи «ПРОТИ»

Невідкладна реалізація енергоефективних проектів – не лише запорука сталого економічного зростання, а й невід’ємна умова соціальної стабільності та забезпечення належної якості та достойного рівня життя в країні.

Адже реалізація проектів дозволяє не відкладати отримання результатів на далеку перспективу. Реалізований проект це — зниження енергоємності валового внутрішнього продукту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зниження негативного впливу на довкілля тощо.

Інвестування в знання без втілення цих знань під час реалізації проектів – свідчитиме лише про рівень освіченості суспільства, а не про підвищення енергоефективності економіки України. Тобто, інвестування в знання сьогодні, завтра апріорі вимагатиме інвестування в проекти.

На тлі суттєвого відставання України від показників енергоефективності розвинутих країн, постає справедливе питання – чи доречно сьогодні відкладати реалізацію проектів, інвестуючи у знання, якщо Україна вже відстала з їх реалізацією на декілька десятиріч?

Пошук компромісу

Можливо, варто знайти комбіновані шляхи для забезпечення сталого енергетичного розвитку України? Поєднання навчальних програм для різних верств населення, разом із інформаційними кампаніями у ЗМІ та розвиток і впровадження реальних проектів з енергоефективності можуть дати максимально ефективний результат. Не варто забувати про співпрацю з громадськими ініціативами та організаціями, адже громадянське суспільство рухається в одному напрямку з державними ініціативами.

То що ж краще для нашої держави? Якого курсу дотримуватись?

Цільова аудиторія (очікувана):

— представники вищих навчальних закладів України;

— представники Громадських організацій в сфері енергоефективності та енергозбереження;

— представники Фінансових структур;

— представники місцевої влади (КМДА) та обласних державних адміністрацій;

— представники дипломатичних відомств;

— представники бізнесу.

2) Експерти (очікувані):

— точку зору про інвестування в проекти відстоюватимуть – заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Малін та перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.

— точку зору про інвестування в знання відстоюватимуть голова Міжнародної фінансової корпорації IFC Олена Волошина, директор зі зв’язків з громадськістю СКМ Наталія Ємченко.

Запитання для дебатів:

1) Якщо вкладати кошти в розвиток освіти з енергоефективності, який напрям обрати – на базі діючих ВНЗ, створення нових спеціалізованих закладів, загальноосвітні заклади, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації ?

2) Чи можливо досягнути сталого зниження енергоспоживання в країні без формування свідомого ставлення суспільства до цієї проблеми?

3) Реалізація енергоефективних проектів у комунальній сфері – реальний вплив на енергоємність ВВП чи популістські заходи?

4) Чи достатньо в Україні кваліфікованих фахівців для реалізації енергоефективних проектів в різних галузях економіки?

5) Чи є ціна на енергоресурси достатнім стимулом для реалізації проектів у реальному секторі економіки? Або скільки ще промислові підприємствам виживатимуть не інвестуючи в енергоефективність?

Організатор: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Партнер заходу: Київський міжнародний енергетичний клуб «Q-club»

За підтримки: проекту «Розбудова спроможності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України»

З організаційних питань звертатись за тел. 590-59-65 (Управління популяризації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності України).

Теги