Q Club

Нетрадиційний газ VS традиційне вугілля

Черговий випуск бюлетеня Метаносфера 10 (1) «Нетрадиційний газ VS традиційне вугілля», що є спільним проектом Центру «НОМОС» та Центру глобалістики «Стратегія XXI», присвячений порівнянню переваг та недоліків використання традиційного вугілля та нетрадиційного газу. Один з парадоксів сучасного буття – це те, що вугілля, видобуток та споживання якого обертається людськими життями та втраченим здоров’ям, ми сприймаємо як в порядку речей, в той час коли нетрадиційний газ, що нічим не відрізняється від традиційного, і поки що навіть не видобувається в Україні, породжує реакцію несприйняття.

Ми намагаємось збільшити рівень обізнаності про нетрадиційний газ, використовуючи підхід «усе пізнається у порівнянні». Також ми намагались показати і нову перспективу вугілля, як джерела газу – метану вугільних товщ. Цікаво, що сотню років тому назад, Володимир Ульянов, він же Ленін, написав статтю про вугілля як джерело газу — «Одна из великих побед техники», що була опублікована в газеті «Правда» 21 квітня 1913 р. Деякі фрагменти її ми вважаємо за доцільне навести тут, враховуючи те, що цей діяч далекого минулого продовжує лишатись авторитетом для певного кола його шанувальників:

«Всемирно-знаменитый английский химик Вильям Рамсей (Ramsay) открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов. … Рамсей открыл способ непосредственно, на месте нахождения угля, без извлечения его на поверхность земли, превращать этот уголь в газ… Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа. Газ приводит в движение газовые моторы, которые дают возможность использовать вдвое большую долю энергии, заключающейся в каменном угле, чем это было при паровых машинах. Газовые моторы, в свою очередь, служат для превращения энергии в электричество, которое техника уже теперь умеет передавать на громадные расстояния.
«Электрификация» всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне».

Хоча у статті йдеться про підземну газифікацію вугілля, яка так і не набула поширення, але факт того, що століття тому вугілля вже розглядалося як джерело газу, говорить сам за себе. До речі, це відповідає глобальній тенденції заміни вугілля на нафту, а згодом й на газ, що стає дедалі більш актуальним як в контексті кліматичних змін, так і в контексті здоров'я людини та екологічної безпеки.

Центр глобалістики «Стратегія XXI»
Центр «НОМОС»

Теги